Què oferim:

- Servei tècnic en reparació de maquinària agrícola multimarca

- Servei tècnic en reparació de maquinària de reg, pivots, enrotlladors, bombes de reg, aspersors ...

- Venda i muntatge de sistemes GPS amb/o sense autoguiat, instal-lacions Isobus, actualitzar maquinària a sistema Isobus.

- Venda de maquinària agrícola nova i d'ocasió. Sembradores de sembra directa, cultivadors, equips de sembra, plantadores monogrà, grades ràpides, pulveritzadors, binadores,  abonadores ...

- Venda de maquinària de reg nova i ocasió. Pívots, enrotlladors, bombes de reg ...

- Venda de tot tipus de recanvi agrícola multimarca en original i marca blanca. Recanvis de desgast amb tugstè.

- Venda de recanvis de reg, mànegues goteig, aspersors, material de cobertura, tuberia alumini...

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.